พิมพ์

          ข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช

         ปศจ.นครศรีธรรมราช ขออนุมัติงบฉุกเฉินช่วยเหลือภัยพิบัติของ จว.500,000 บ. ผอ.ศูนยฯนครศรีธรรมราช นายบุญส่ง รัตนพร ดำเนินการผลิตอาหาร TMR ประชารัฐเมืองนคร ใช้วัสดุทางใบปาล์มน้ำมันหั่นสับ 105 ตัน ประสานเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงสัตว์ อ.สิชล ร่อนพิบูลย์ และใกล้เคียง ผลิตให้ ก.ก.ละ 1.50 บ.  ผลิตได้แล้ว 76 ตัน รวม 3,800 กระสอบ ให้ สนง.ปศจ.นำไปช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

                          

 

ส่วนผสมวัตถุดิบ

- กากปาล์มเนื้อใน 350 กก.
- มันเส้น 300 ก.ก.
- ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือหญ้าเนเปียร์หั่นย่อย 1400 ก.ก.
- ยูเรีย 15 ก.ก.
- กากน้ำตาล 15 ก.ก. หรือใช้น้ำตาลทราย 7 ก.ก แทน
 มีคุณค่าทางอาหาร โปรตีนประมาณ 12-13 % การย่อยได้ประมาณ 65 %