ข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช

         ปศจ.นครศรีธรรมราช ขออนุมัติงบฉุกเฉินช่วยเหลือภัยพิบัติของ จว.500,000 บ. ผอ.ศูนยฯนครศรีธรรมราช นายบุญส่ง รัตนพร ดำเนินการผลิตอาหาร TMR ประชารัฐเมืองนคร ใช้วัสดุทางใบปาล์มน้ำมันหั่นสับ 105 ตัน ประสานเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงสัตว์ อ.สิชล ร่อนพิบูลย์ และใกล้เคียง ผลิตให้ ก.ก.ละ 1.50 บ.  ผลิตได้แล้ว 76 ตัน รวม 3,800 กระสอบ ให้ สนง.ปศจ.นำไปช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

                          

 

ส่วนผสมวัตถุดิบ

- กากปาล์มเนื้อใน 350 กก.
- มันเส้น 300 ก.ก.
- ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือหญ้าเนเปียร์หั่นย่อย 1400 ก.ก.
- ยูเรีย 15 ก.ก.
- กากน้ำตาล 15 ก.ก. หรือใช้น้ำตาลทราย 7 ก.ก แทน
 มีคุณค่าทางอาหาร โปรตีนประมาณ 12-13 % การย่อยได้ประมาณ 65 %