พิมพ์

 

ปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการควบคุมโรคในอาหารสัตว์ปีกได้ถูกห้ามใช้เนื่องจากเกิดการดื้อยา และการตกค้างในผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะใช้สารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะ