พิมพ์

ประกาศกรมปศุสัตว์ (สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 2 รายการ แบบประมูลด้วยวาจา 

1.รถยนต์นั่งสองตอน Totota ทะเบียน ฎภ 3053 กทม. จำนวน 1 รายการ

2.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดโปรดาวน์โหลดได้ที่นี่