...........ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ (รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล โตโยต้าไฮเอช 89 แรงม้า ทะเบียน นข 4458 ขอนแก่น โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา