ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่