ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่