ประกาศกรมปศุสัตว์ (สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 2 รายการ แบบประมูลด้วยวาจา 

1.รถยนต์นั่งสองตอน Totota ทะเบียน ฎภ 3053 กทม. จำนวน 1 รายการ

2.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดโปรดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

...........ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ (รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล โตโยต้าไฮเอช 89 แรงม้า ทะเบียน นข 4458 ขอนแก่น โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่