กรมปศุสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) แบบไม่มี scrubber โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

     ศวอ.แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ  และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

...สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 

......ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบได้ที่นี่ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 12 รายการ

รายละเอียดประกาศประกวดราคา  โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ประกาศเรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการ และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ 

           เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลดได้ที่นี่