ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ่อหญ้าหมักเนเปียร์พันธุ์ปากช่องง 1
ขนาดความจุ 2000 ตัน จำนวน 1 บ่อ 
ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10x28 เมตร จำนวน 1หลังด้วยวิธี e-bidding

..ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร ด้วยวิธี e-bidding

..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

..ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ดาวน์โหลดรายละเอียด

..ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร