ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ขนาด 10X28 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ......ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้งขนาด 10X28 เมตรโดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

 

   ...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บตัวอย่าง พร้อมทางเชื่อม ด้วยวิธี e-bidding

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ