ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศศวอ.ชัยนาท เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)

         ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธี e-bidding

   ประกาศกรมปศุสัตว์ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding รายการ

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

1.รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน

2.เครื่องชั่งสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

3.ใบมีดดันดิน จำนวน 1 ชุด

4.ผานพรวน ชนิด 6 จาน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียด