สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รายละเอียดประกาศดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ เรื่องร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 12 รายการด้วยวิธี e-bidding

ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 12 รายการ

          

          ศวอ.แพร่ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

****เอกสาร รายละเอียดผู้ชนะการประกวดราคา โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่