ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)