พิมพ์

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่