กรมปศุสัตว์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) แบบไม่มี scrubber โดยวิธีเฉพาะเจาะจง