ศวอ.แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ  และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่