ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ประกาศเรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการ และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ 

           เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลดได้ที่นี่