......ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบได้ที่นี่