ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 12 รายการ

รายละเอียดประกาศประกวดราคา  โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่