สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รายละเอียดประกาศดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดได้ที่นี่