ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ เรื่องร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 12 รายการด้วยวิธี e-bidding

ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 12 รายการ