พิมพ์

          นายจักรพงษ์  ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่ ทำความดีถวายในหลวง พื้นที่เขต 9  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดอ่างทอง ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  มีท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน เพื่อนำไปปลูกใช้ในฟาร์มต่อไป

 

     

 

ภาพ  นายเจ๊ะฮาหมีด  ทิ้งปากถ้ำ

ข่าว   นายประสงค์   เพชรทอง