- วันที่  4  ตุลาคม  2559  นายจักรพงษ์   ขานโบ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้ให้การต้อนรับคณะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ของประเทศมาเลเซียที่มีความสนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงโคและแพะ 

ซึ่งพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ทางศูนย์ฯ สตูล แนะนำปลูก คือ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าพลิแคทูลั่ม เป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูลมอบท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 และเมล็ดพันธุ์พลิแคทูลั่มในครั้งนี้้ด้วย