ศวอ.ชุมพร ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทหารกองประจำการและกำลังพล ของมณฑลทหารบกที่ 44 จ.ชุมพร