ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 

  • ที่ตั้ง  หมู่ที่  2  ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  • พิกัด GPS 15.000840, 99.388535
  •    086-1698161
  • e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Map :