พิมพ์

ที่อยู่  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๗๗๑๓๐

           ๐๓๒ ๖๘๑๙๙๐ - ๑

e - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/nspk.pkk

Map แผนที่