ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

 

นางจรุณี  ดำช่วย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

โทร.083-620-6699

เลขที่  63  หมู่ที่ 4  ตำบลวังสำโรง

อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

66110 

โทร./โทรสาร  056-619936

E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map แผนที่เดินทาง