พิมพ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางจรุณี ดำช่วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างเหมาร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ร่วมกันพัฒนาถนนเลียบคลองชลประทาน สาย C40 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562