ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

          เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์  ขนาด  ๘ ลบ.ม.  จำนวน ๑ เครื่อง

 

                    ****************************

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์  ขนาด  ๘ ลบ.ม.  จำนวน ๑ เครื่อง

**ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม**