สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

135 หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

โทร./โทรสาร  054-654660  

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.