....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม นำเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรประสบอัคคีภัย/ภัยแล้ง ต.ไชยศรี อ.ท่าอุเทน เกษตรกรจำนวน 8 ราย