....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม นำเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรประสบอัคคีภัย/ภัยแล้ง ต.ไชยศรี อ.ท่าอุเทน เกษตรกรจำนวน 8 ราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม

วิสัยทัศน์: ม่งมั่นพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์