ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

1) งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/10-6CaaHtlyNAVJ2cnZNbO8zmTqAJROFe/view?usp=sharing

2) งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1nAuNDCUM6tVUPAveT2E5dvIfbJpuB-OW/view?usp=sharing

3) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/19dflO3i0s91jiI9ouE4kxBRZQj8G-HJR/view?usp=sharing

4) งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1z1X8nth1zdh0clvbxuzgIinuKYD3ph_H/view?usp=sharing

5) งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

https://drive.google.com/file/d/1MDT-t3a4xIaqF0QoLb74RLAMzMkxLmtQ/view?usp=sharing

6) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1En59dfv1ppQdJ5i78e8aODmlP2Oirxa5/view?usp=sharing

7) งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

https://drive.google.com/file/d/1Jbl2VLsjpx7YycGHZOAIt2u6IeqwUt9t/view?usp=sharing

8)งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1mpzC4auOvd_twVzvpEji_-02Qr8F5t1m/view?usp=sharing

9)งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

https://drive.google.com/file/d/1kKSz5--Mmh8YRByOLB_LEYbPAEgaWnbe/view?usp=sharing

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >>>3 มิถุนายน 2564<<< ทรงพระเจริญ >>>ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย<<<