ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่