พิมพ์

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >>>3 มิถุนายน 2564<<< ทรงพระเจริญ >>>ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย<<<