พิมพ์

            

               นายณรงค์ เพชรล้ำ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 

         โทร.084-798-8949