ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

ที่อยู่ 221 หมู่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร 063-114-5451