สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยขอใช้พื้นที่นิคมลำปาว  เนื้อที่ 239 ไร่ (แปลงที่ 1)  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าหลวง  หมู่ที่ 12 ตำบลภูดิน  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีชื่อว่า  สถานีอาหารสัตว์สาธิตห้วยสีทน  ต่อมาในปี 2521 ได้ขอพื้นที่เพิ่มจากวิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ์  พื้นที่ 287 ไร่  (แปลงที่ 2) ในปี  พ.ศ. 2533  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  สถานีอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  และในปี พ.ศ. 2545  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  และปัจจุบันปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 28 กิโลเมตร  ตามถนนสายกาฬสินธุ์ - อำเภอสหัสขันธ์

               ทิศเหนือ                 ติดกับห้วยบง

            ทิศใต้                     ติดศูนย์พัฒนานิคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ทิศตะวันออก            ติดที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำปาว

            ทิศตะวันตก              ติดถนนสายเมนของนิคมสร้างตนเองลำปาว

 

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์

 

คลิ๊กที่ไอคอนแผนที่ดาวเทียมแสดงที่ตั้งของศูนย์ฯ

                     การเดินทาง จาก ใช้เส้นทางสู่ภาคอิสาน ถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อถึง จ.ขอนแก่นใช้เส้นทางหมายเลข 209 ผ่านอ.เชียงยืน – อ.ยางตลาด ถึง อ.เมืองกาฬสินธุ์ ใช้เส้นทางหมายเลข 227 ป้ายบอกทาง      อ.สหัสขันธ์  ผ่านหนองกุง – ลำปาว – เลี้ยวซ้ายเข้าภูดิน ศูนย์ฯอยู่ซ้ายมือ

 

            ติดต่อทางโทรศัพท์: ที่ทำการ 043-871249    081-196-3273

ทางไปรษณีย์: ตู้ ปณ. 13 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.