พิมพ์

 

นายวิชัย อาระหัง

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

โทร.089-517-4213

ประวัติสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.  2516  เดิมใช้ชื่อว่า  “หน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารณะเชียงยืน"  ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดงกอลอ  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นที่ประมาณ  2,416  ไร่

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร.043-781-322-3, 085-597-6453 โทรสาร. 043-781-350 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        แผนที่เดินทาง MAP