นายอัศวิน สายเชื้อ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

โทร. 084-008-4812

นายเทอดศักดิ์ จันทร์เทศ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายสุนัน ขวัญทอง

จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน

น.ส.ภัคมน พุทธจักร

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

ตั้งอยู่ที่ 26 หมู่ที่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

31220

โทรศัพท์ 08-9568-9464

e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ :