พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาที่โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา แนวทางการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

 

ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร โดยมี นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ สส.ยโสธรเขต.1 พรรคเพื่อไทย ผู้แทนคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ประมงจังหวัดยโสธร ผู้นำภาคเอกชน และผู้นำเกษตรกร คลอดจนพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจด้านการปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมจำนวนมาก