พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์

 

                 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์ โดยมีนางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ทางศูนย์ฯ ได้พาคณะเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขื่องคำ ซึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกหญ้ากินีมอมบาซาเพื่อการจำหน่าย และได้พาคณะเยี่ยมชมกิจการงานของศูนย์ฯ อาทิเช่น การจัดการแปลงหญ้าแพงโกลาในระบบอินทรีย์ การผลิตอาหารTMR   เป็นต้น ซึ่งคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจในกิจการงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง