พิมพ์

นางวัฒนวรรณ ศรีสมพร

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 089-449-9536


 

 ว่าง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายไพฑูรย์ ป้องสนาม

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นายทนงศักดิ์ สิงหรา

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นางบังอร คำมั่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนวรรธ วรรณชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

ได้ทางโทรศัพท์: 043-581454, FAX 043-581454

ทางไปรษณีย์: หมู่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

พิกัด GPS 15.6206576562364, 103.798916960125

e-mail address: nsthThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.