นาย ทวีศิลป์  จีนด้วง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ยินดีต้อนรับ

เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0 77-310-655
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.