พิมพ์

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน

ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ ณ เทสบาลตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี