พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

ตู้ ปณ.4 ปณฝ.นราธิป  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76121

โทรศัพท์. 0 3259 4052

โทรสาร. 0 3259 4052

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัด GPS 12.6505456654197, 99.8781259742145