สรุปพื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์รายปี


 

1.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 

2.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 

3.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

4.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2564