พิมพ์

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปี 62

 slide 1 (โครงการ    ข้าวโพด)

slide 2 (เนเปียร์ปากช่อง1  แพงโกล่า  มันสำปะหลัง)

slide 3 ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลที่ ศวอ.ดำเนินการ

รายละเอียดทั้งหมด