งาน-ข่าวน่าสนใจ

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
เอกสารแนะนำใหม่ล่าสุด
สมุนไพร 5 ชนิด ต้านCOVID-19
กรมปศุสัตว์มอบหญ้าพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด IDP ปีงบประมาณ2564 รอบที่ 2/2564

ว 1328 การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากร และสรุปผลตัวชี้วัด ไฟล์ xlsx 

 

1.หลักฐานการวางแผน

2.หลักฐานการดำเนินการ

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

4.หลักฐานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด IDP ปีงบประมาณ2564 รอบที่ 2/2564

1.แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลแผนการพัฒนาบุคลากร และสรุปผลตัวชี้วัด  ไฟล์ xlsx 

 

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด IDP ปีงบประมาณ2564 รอบที่ 1/2564

1.แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากร และสรุปผลตัวชี้วัด 

 

 

2.หลักฐานการวางแผน

3.หลักฐานการดำเนินการ

         3.1 หลักฐานการดำเนินการ 1

         3.2 หลักฐานการดำเนินการ 2 

         3.3 หลักฐานการดำเนินการ 3

4.หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้

5.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคคลากรตามตัวชี้วัด IDP ปีงบประมาณ 2564

รอบที่ 1/2564 

 

 

 

 

รายงานผลการพัฒนาบุคคลากรตามตัวชี้วัด IDP ปีงบประมาณ 2563

ว.1527 การรายงานผล ด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล (สำหรับหน่วยงานที่มีบุคคลากร 300 คน ขึ้นไป 

1.หลักฐานการวางแผน

2.หลักฐานการดำเนินการ

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

4.หลักฐานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2563

รอบที่ 2/2563

1. การรายงานแผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

2. รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

 

 

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2563

รอบที่ 1/2563

1.ว 2225 การรายงานแผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

2.รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

3.รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 

4.  โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย

 

 

 

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 2  

  1.  รายงานแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP:A)

  2.  รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP:B)

  3.  โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)     ประกอบด้วย

    

 

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 1 

  1. รายงานแผน และรายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP:A และ IDP:B)

  2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

      ประกอบด้วย

 

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2561

รอบที่ 2 

  1. รายงานแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP:A)

  2. รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP:A และ IDP:B)

  3. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

      ประกอบด้วย

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2561

รอบที่ 1 

  1. รายงานแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP:A)

  2. รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP:A และ IDP:B)

  3. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

      ประกอบด้วย

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 

1. แผนและผลการพัฒนารายบุคคล (IDP)

- โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

1. หลักฐานการวางแผนการดำเนินโครงการ

2. หลักฐานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

3. หลักฐานการดำเนินโครงการฯ

4. หลักฐานการประเมินผล และสรุปรายงานผลฯ

5. การติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

1. แผนและผลการพัฒนารายบุคคล (IDP)

- โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

1. หลักฐานการวางแผนการดำเนินโครงการ

2. หลักฐานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

3. หลักฐานการดำเนินโครงการฯ

4. หลักฐานการประเมินผล และสรุปรายงานผลฯ

5. การติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 

1. แผนและผลการพัฒนารายบุคคล (IDP)

- โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

1. หลักฐานการวางแผนการดำเนินโครงการ

2. หลักฐานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

3. หลักฐานการดำเนินโครงการฯ

4. หลักฐานการประเมินผล และสรุปรายงานผลฯ

5. การติดตามผลการดำเนินงาน

 รายงานผล IDP รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

                 หลักฐานการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากร

     

                หลักฐานการดำเนินงานโครงการต้นกล้านักวิจัย 

               หลักฐานประเมินผลโครงการฝึกอบรมต้นกล้านักวิจัย (ตัวอย่าง)
                รายงานผลพัฒนารายบุคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฟอร์ม 1)
               ความสามารถ ทักษะที่ต้องพัฒนา (2.1)
               สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา (2.2)
               ตัวชี้วัด ข้าราชการ(3.1)
               ตัวชี้วัด พนักงานข้าราชการ(3.2) 

               การประเมินให้คะแนน(4)